หลักสูตรอบรมอุปกรณ์  MIKROTIK  MTCNA วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรอบรมอุปกรณ์  MIKROTIK  MTCNA หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเบื้องงต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ MIKROTIK ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนสามารถนำไปใช้งานได้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และมีความประสบการใช้งานอุปกรณ์จริงช่วยให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ MikroTik สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อไป 

MUM Mikrotik

เผยเเพร่เมื่อ

งาน MikroTik User Meeting เป็นงานพบปะพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ และผู้ใช้งานจากทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศ สามารถติดต่อกำหนดงาน MUM

อบรม MikroTik MTCNA ให้กับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อบรม MikroTik MTCNA ให้กับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนจบ

Welcome to SNRU MTCNA Training

เผยเเพร่เมื่อ

หลักสูตรอบรมอุปกรณ์ MikroTik

    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเบื้องต้นทางด้านเครือข่าย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ MikroTik ในระดับเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาและใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ โดยหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการอบรมจำนวน 4 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 •  มีความสนใจในระบบเครือข่ายและมีความรู้พื้นฐาน TCP/IP
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Internet พื้นฐานได้
 • คอมพิวเตอร์ที่มี Wireless และ LAN 1 เครื่อง
 • สาย LAN 2 เส้น
 • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและบุคลภายนอก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Router OS
 • สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ MikroTik
 • มีความรู้ด้าน Network พื้นฐาน
 • นำอุปกรณ์ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานกับองค์กรหรือหน่วยงาน
 • เพิ่มศักยภาพในการใช้งานให้หลากหลายและตรงความต้องการ
 • เข้าใจเรื่อง IP Address/ Subnet/ Gateway