หลักสูตรอบรมอุปกรณ์  MIKROTIK  MTCNA วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560

เผยเเพร่เมื่อ 627 เข้าชม

หลักสูตรอบรมอุปกรณ์  MIKROTIK  MTCNA หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเบื้องงต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ MIKROTIK ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนสามารถนำไปใช้งานได้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และมีความประสบการใช้งานอุปกรณ์จริงช่วยให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ MikroTik สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อไป